توصیف گونه‌ی Paurodontella longicaudata n. sp. (Tylenchomorpha, Paurodontidae)، گونه کریپتیک Paurodontella gilanica، جمع ‏آوری شده از استان گلستان، شمال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
دو جمعیت از گونه­ ی جدید .Paurodontella longicaudata n. sp از جنگل­ های استان گلستان، شمال ایران، جداسازی شدند. گونه جدید دارای ماده­ هایی به طول 405 تا 579 میکرومتر، استایلت به طول 7/5 تا 8/4 میکرومتر با گره ­های نامتقارن، سطوح جانبی دارای چهار شیار طولی، حباب انتهای مری با امتداد ساقه مانند بلند که به روده نفوذ کرده، کیسه­ ی عقبی رحم (PUS) به طول 4/0 تا 4/8 میکرومتر، دم مخروطی کشیده به طول 84-96 میکرومتر با انتهای گرد. نرها برای هیچ یک از جمعیت­ ها پیدا نشد، اما اسپرم ‏های کروی درون سیستم تناسلی ماده ­ها مشاهده شد. تفاوت­ های ریخت ­شناختی بین گونه­ ی جدید و هفت گونه­ ی شناخته شده از جنس که همگی دارای دم مخروطی هستند، به نام­ های P. asymmetrica, P. balochistanica, P. gilanica, P. minuta, P. myceliophaga, P.  parapitica و P. persica مورد بحث قرار گرفته است. گونه­ ی P. gilanica شبیه ­ترین گونه به گونه­ ی جدید بود، گونه­ کریپتیک آن را تشکیل می ­دهد و دارای تفاوت ­های قابل توجه در توالی دو مارکر ژنومی یعنی ژن رمزگردان RNA زیرواحد کوچک و بخشی از زیرواحد بزرگ ریبوزومی (SSU و LSU rDNA D2-D3) بود. در تجزیه و تحلیل فیلوژنی بیس با استفاده از توالی‏ های دو ناحیه ژنومی نام برده در بالا، گونه جدید با گونه Paurodontella gilanica  یک کلاد تشکیل داد. این مطالعه، مثال جدیدی از گونه­ زایی کریپتیک در نماتدهاست و نشان می­ دهد تفاوت­ های جزئی ریخت شناسی با تفاوت­ های چشمگیر در توالی­ های مولکولی حمایت می ­شود.

 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Description of Paurodontella longicaudata n. sp. (Tylenchomorpha, Paurodontidae), the cryptic species of Paurodontella gilanica, recovered from Golestan province, northern Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Heydari
  • Majid Pedram
Department of Plant Pathology, Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Two populations of Paurodontella longicaudata n. sp. were recovered from natural forests of Golestan province, northern Iran. The new species was characterized with 405-579 μm long females having 7.5-8.4 μm long stylet with asymmetrical knobs, four lines in the lateral fields, basal pharyngeal bulb with long stem-like extension projecting into the lumen of intestine, small post-vulval uterine sac (PUS) 4.0-4.8 μm long, elongate conoid tail with 84-96 μm length and finely rounded tip. Males were not recovered, but spheroid sperm cells were observed inside female genital tract. Morphological differences between the new species and seven known species of the genus, mainly having conical tail, namely P. asymmetrica, P. balochistanica, P. gilanica, P. minuta, P. myceliophaga, P. parapitica and P. persica, were discussed. The new species is the morphologically closest species to P. gilanica, forms a tentative cryptic species showing remarkable nucleotide differences in two small and large subunit ribosomal RNA gene markers. In Bayesian phylogenetic analyses using the SSU and LSU, it formed a clade with Paurodontella gilanica. This is new evidence on cryptic speciation in nematodes indicating "apparently minor" morphological differences which corroborated with the remarkable molecular differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free living
  • morphology
  • mycetophagous
  • new species
  • phylogeny
  • LSU and SSU