اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 27
تعداد پذیرش 14
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 1
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 14
تعداد مشاهده مقاله 2597
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 2229
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 259 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 155 روز
درصد پذیرش 52 %