اصول اخلاقی انتشار مقاله

-مقاله نباید قبلاً به چاپ رسیده و یا هم‏ زمان به نشریه دیگری فرستاده شده باشد. این محدودیت شامل خلاصه مقالات ارسال شده و یا ارائه شده در کنگره ‏ها و سمینارهای داخلی و خارجی نمی‏ شود.

-مسؤولیت صحت مطالب  ارائه شده درمقالات به عهده نویسنده(گان) آن است.

-پس از پذیرش علمی، هیئت تحریریه مجله حق ویرایش ادبی مقالات را دارد.

-علاوه بر فایل‏ های مقاله، شکل(ها) و برگه مشخصات نویسندگان، لازم است فایل تکمیل شده فرم تعهدنامه که در سایت مجله موجود است نیز  ارسال شود.