تماس با ما

مجله نماتدشناسی ایران

 

آدرس: تهران، بزرگ راه چمران، خیابان تابناک، موسسه تحقیقات گیاه‏ پزشکی کشور

صندوق پستی: 1454-19395

کدپستی: 198583111

تلفن: 16-22403012-021

دورنگار: 22403691-021

تارنما: http://www.ijon.ir

پست الکترونیکی: ijon@areeo.ac.ir 

 


CAPTCHA Image