مروری بر مطالعات انجام شده روی نماتدهای انگل گیاهی در حبوبات و گیاهان دانه روغنی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

نماتدهای انگل گیاهی باعث خسارت اقتصادی به اکثر محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و گیاهان دانه روغنی می ‏شوند. در این بازبینی، پژوهش‌های انجام شده در ایران روی نماتدهای انگل گیاهی مرتبط با انواع حبوبات مانند لوبیا، باقلا، نخود، عدس، ماش، بادام زمینی و گیاهان دانه‌های روغنی از جمله کلزا و سویا بررسی می ­شوند. به طور کلی، چهار دسته از پژوهش‏ ها در این زمینه مورد تحلیل قرار می‌گیرند: 1) مطالعات مربوط به تراکم جمعیت نماتدهای انگل گیاهی بدون در نظر گرفتن آستانه اقتصادی؛ 2) مطالعات تأثیر نماتد روی گیاهان ازجمله مشاهده علائم بیماری و ارزیابی پاسخ میزبان در آزمون بیماری ­زایی؛ 3) بررسی‌های مرتبط با اهمیت نماتدهای انگل گیاهی به طور غیرمستقیم با انجام برخی روش­ های مدیریتی و 4) غربال ارقام مختلف حبوبات و گیاهان دانه های روغنی برای تعیین میزان مقاومت. هم­چنین فهرست نماتدهای انگلی گیاهی گزارش شده تا سال 1399 از کشور ایران روی حبوبات مختلف شامل لوبیا (39 گونه)، باقلا (30 گونه)، نخود (45 گونه)، عدس (33 گونه)، ماش (3 گونه)، کلزا (67 گونه) و سویا (32 گونه) ارائه شده است. مهم­ ترین نماتدهای انگل گیاهی حبوبات و گیاهان دانه روغنی در دنیا و پراکنش آنها معرفی شده و نیز تهدیدات احتمالی نماتدهای قرنطینه ‏ای کشور روی این محصولات مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of studies carried out on plant-parasitic nematodes infecting legumes and oilseed crops in Iran

نویسندگان [English]

  • kourosh Azizi 1
  • Reza Ghaderi 2
  • Mohammad Abdolahi 3
1 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Lorestan University Lorestan, Iran
2 Department of Plant Protection, School of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Yasouj, Iran
چکیده [English]

Plant-parasitic nematodes cause economic damage to most agricultural crops including legumes and oilseed crops. In the present review, published data in Iran dealing with the importance of plant-parasitic nematodes on various legumes i.e. bean, broad bean, chickpea, lentil, mung bean, and oilseeds such as rapeseed and soybean are discussed. Generally, four categories of the studies were analyzed in this review: i) the population density of the plant-parasitic nematodes without considering the damage thresholds; ii) data on the evidences of the nematode impact e.g. observation of infection symptoms ‎or evaluation of the host response in a pathogenicity test; iii) evaluation the importance of plant-parasitic nematodes indirectly by implementing certain management measures and iv) resistance reaction screening in legume and oilseed cultivars. The plant-parasitic nematodes reported from bean (39 species), broad bean (30 species), chickpea (45 species), lentil (33 species), mung bean (3 species), rapeseed (67 species) and soybean (32 species) in Iran until 2020 are also catalogued. The world's most important plant parasitic nematodes on legumes and oilseed crops and their distribution are introduced, and the possible threats of the world's important plant nematodes for the country's legumes and oilseed discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Damage threshold
  • pathogenicity
  • population density